Вівторок, 16.10.2018, 08:01
Вітаю Вас Гість | RSS

Навчання в Польщі та за кордоном

Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 246
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу
Головна » 2010 » Жовтень » 20 » Навчання та стипендії для закордонних українців у вищих навчальних закладах України
11:12
Навчання та стипендії для закордонних українців у вищих навчальних закладах України
Навчання закордонних українців у вищих навчальних закладах України є важливим напрямом міжнародного співробітництва, якому приділяється постійна увага Міністерства освіти і науки України.

Підготовка закордонних українців у вищих навчальних закладах здійснюється за трьома основними напрямами: на загальних підставах, на виконання Державної програми співпраці із закордонними українцями на період до 2010 року, та на виконання міжурядових та міжвідомчих угод України.

Умовами прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 18.09.2009 р. N 873, передбачено, що іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до вищих навчальних закладів України за напрямами підготовки галузей знань "педагогічна освіта", "мистецтво", "гуманітарні науки", "журналістика та інформація", "соціально-політичні науки" користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, у тому числі при вступі на навчання за державним замовленням.

При вступі на інші напрями підготовки (спеціальності) іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від українських-культурних товариств, користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад із загальноосвітніх предметів, вступне випробування з яких визначено вищим навчальним закладом як профільне для вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 p. N 136 "Про навчання іноземних громадян в Україні" Міністерством освіти і науки щорічно виділяється до 1000 стипендій для навчання іноземців у вищих навчальних закладах за рахунок коштів державного бюджету України. Більше половини стипендій виділяється саме для закордонних українців. На виконання Державної програми співпраці з закордонними українцями до 2010 року міністерством щорічно виділяється понад 500 стипендій для навчання закордонних українців у вищих навчальних закладах України. Навчання закордонних українців в рамках зазначеної програми здійснюється у 200 вищих навчальних закладах України, які мають ліцензію на навчання іноземних громадян, за всіма напрямами підготовки (спеціальностями) окрім медичних.

Відбір кандидатів на навчання здійснюється дипломатичними установами України за кордоном у взаємодії з українськими громадами.

З метою забезпечення освітніх потреб закордонних українців укладено міжурядові та міжвідомчі Угоди, зокрема, з Болгарією, Литвою, Молдовою, Польщею, Румунією, Словаччиною, Угорщина, якими передбачено надання державних стипендій для навчання закордонних українців.

Громадяни України, які постійно проживають за кордоном, мають право безоплатно здобувати вищу освіту в усіх державних і комунальних навчальних закладах України на загальних підставах, визначених Умовами прийому до вищих навчальних закладів України.

Умови виділення державних стипендій для закордонних українців

Виділення державних стипендій для навчання закордонних українців у вищих навчальних закладах України здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України "Про навчання іноземних громадян в Україні" від 26.02.1993 р. N 136, Державної програми співпраці із закордонними українцями на період до 2010 року, а також міжурядових та міжвідомчих угод.

Державні стипендії не надаються громадянам України, які проживають в іноземних державах. Громадяни України мають право безоплатно здобувати освіту в усіх державних і комунальних навчальних закладах України на загальних підставах, визначених Умовами прийому до вищих навчальних закладів України.

Державні стипендії виділяються для здобуття вищої освіти за денною формою навчання за рахунок коштів державного бюджету України, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

При виділенні державних стипендій закордонним українцям перевага надається напрямам підготовки галузей знань "педагогічна освіта", "мистецтво"", "гуманітарні науки", "журналістика та інформація", "соціально-політичні науки".

Виділення державних стипендій представникам закордонного українства здійснюється на підставі рекомендацій Посольства України у тій країні, де мешкає кандидат, або офіційно зареєстрованого українського національно-культурного товариства.

Умови виділення державних стипендій для навчання закордонних українців у ВНЗ України:

 1. Наявність повної загальної середньої освіти;
 2. Оцінки в документі про освіту високого та достатнього рівнів з усіх навчальних дисциплін;
 3. Знання української мови на рівні, достатньому для здобуття освіти у вищих навчальних закладах України.

Закордонні українці, які не володіють українською мовою, можуть бути зараховані на підготовчі відділення з оплатою вартості навчання 1500 доларів США на рік.

Докладну інформацію щодо виділення державних стипендій можна отримати у Посольстві України в країні перебування.

Закордонні українці зараховуються на навчання до вищих навчальних закладів відповідно до виділеної квоти за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра в межах обсягів державного замовлення на підставі направлень Міністерства освіти і науки України. Водночас вищі навчальні заклади України залишають за собою право влаштовувати кандидатам на навчання вступні випробування або співбесіду.

Після здобуття вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра закордонні українці можуть продовжити навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра на умовах загального конкурсу за результатами фахових вступних випробувань. Якщо вони не витримали конкурс для зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра за рахунок коштів державного бюджету України, то вони можуть продовжити навчання за зазначеними освітньо-кваліфікаційними рівнями на договірних засадах з оплатою вартості навчання, як для громадян України.

Звертаємо увагу, що кандидати, рекомендовані на навчання за напрямами підготовки "фізичне виховання, спорт і здоров'я людини", "культура" (напрям підготовки - народна художня творчість), "мистецтво", "дизайн", "архітектура" повинні представити в особовій справі копію документа, що підтверджує підготовку за обраним напрямом (спеціальністю). Кандидатам також необхідно буде прибути до вищих навчальних закладів для здачі творчих випробувань у терміни, встановлені відповідними навчальними закладами. Перелік ВНЗ і терміни складання творчих іспитів повідомляються додатково.

Кандидати на навчання подають до Посольства України щорічно до 1 березня комплект документів, зібраний та підшитий в окремій папці в такій послідовності:

 1. окремий аркуш з переліком всіх документів, зібраних у справі;
 2. анкета встановленого зразка, заповнена друкованими літерами з фотокарткою, прикріпленою у правому верхньому куту анкети;
 3. копії сторінок паспорта з зазначенням громадянства та прописки;
 4. копія свідоцтва про народження або посвідчення закордонного українця кандидата;
 5. копія посвідчення закордонного українця батьків кандидата (за потребою);
 6. копія документа про освіту із зазначенням предметів, що вивчалися, та отриманим по них оцінкам (балам) (учні шкіл надають довідку зі школи про навчання у випускному класі з оцінками за півріччя, завірену директором);
 7. лист-рекомендація українського національного культурного товариства;
 8. інші документи (за потребою).

Всі вищезазначені документи мають бути тільки в копіях українською (російською) мовою або перекладені на українську (російську) мову (переклад має бути завірений Посольством (Консульством) України).

Якщо документи оформлені не належним чином або якщо будь-який документ не відповідає визначеним умовам надання державних стипендій справа кандидата на навчання не приймається до розгляду.

Інформація про прийом на навчання до вищих навчальних закладів, не підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, надається після отримання результатів погодження документів кандидатів з відповідним міністерством та приймаючим вищим навчальним закладом.

Після отримання кандидатами інформації щодо виділення їм державної стипендії для навчання у ВНЗ України закордонні українці подають безпосередньо до вищого навчального закладу особову справу, яка містить оригінали та завірені нотаріально копії документів:

а) документ про повну загальну середню освіту та одержані з навчальних дисциплін оцінки (бали);
б) медичний сертифікат, що підтверджує відсутність вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ);
в) медичний сертифікат про стан здоров'я, засвідчений офіційним органом охорони здоров'я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше, ніж за 2 місяці до від'їзду на навчання в Україну;
г) страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги (крім іноземців, що прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);
д) копія свідоцтва про народження;
е) 6 фотокарток розміром 60х40 мм.

Терміни прибуття до вищих навчальних закладів України - 25-31 серпня.

Закордонні українці, зараховані на навчання до ВНЗ України, забезпечуються гуртожитком та стипендією. Розмір стипендії та оплати за проживання у гуртожитку визначається у порядку, встановленому для українських студентів або умов, визначених відповідною міжурядовою (міжвідомчою) угодою. Медичне обслуговування здійснюються на підставі поліса медичного страхування, придбаного за рахунок особистих коштів іноземного громадянина (близько 100 доларів США на рік).

Іноземним громадянам, зарахованим на навчання на підготовчі факультети (відділення) вищих навчальних закладів України, стипендія не сплачується.

Транспортні витрати до місця навчання і в зворотному напрямку здійснюються за власні кошти.

У випадку відрахування студентів з вищих навчальних закладів за академічну заборгованість повторне навчання за направленням Міністерства освіти і науки України не надається.


Переглядів: 2192 | Додав: Iryna86 | Теги: навчання, вищі навчаль, навчання в Польщі, навчання на державному відділенні, закордонні українці, стипендія, навчання за кордоном, безплатне навчання | Рейтинг: 1.5/6
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Пошук
Допомога ON-LINE
Контакти

   irynakovalchuk86
   oswita.pl@gmail.com
Календар
«  Жовтень 2010  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Архів записів
Погода

Друзі сайту
Copyright MyCorp © 2018Зробити безкоштовний сайт з uCoz